Servicevilkår

Versionsdato: 11. august 2023

Disse servicevilkår ("aftalen") regulerer din brug af vores websted og relaterede produkter og tjenester, herunder alt indhold eller information, der leveres som en del af webstedet eller sådanne relaterede produkter, tjenester (samlet kaldet "Tjenesterne"). Læs venligst denne aftale omhyggeligt, før du accepterer den og bruger tjenesterne. Ved at klikke på "Acceptér og tilmeld" eller ved at bruge Tjenesterne, samtykker og accepterer du, at denne Aftale gælder for din brug af Tjenesterne. Hvis du ikke accepterer nogen af ​​vilkårene i denne aftale, skal du ikke klikke på "Acceptér og tilmeld dig" og undlad at bruge tjenesterne. Vær særlig opmærksom på det vigtige indhold af denne aftale, som er fremhævet med fed skrift. Tjenesterne er beregnet til voksne over 18 år, hvis du er mindreårig under 18 år, vil du ikke være berettiget til at bruge tjenesten leveret af os.

1. OMFANG OG OPDATERING AF DENNE AFTALE

Denne aftale gælder kun for Tjenesterne og gælder ikke for andre applikationer eller produkter leveret af os, eller tredjepartsapplikationer eller produkter, som Tjenesterne kan linke til.

Ud over de vilkår, der er angivet i denne aftale, gælder alle andre vilkår og betingelser, som vi offentliggør eller gør tilgængelige via vores tjeneste eller på anden måde gør tilgængelige for dig, for din brug af vores tjenester og er inkorporeret indgår og er en del af denne aftale. Disse yderligere vilkår omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

(a) eventuelle vilkår i enhver dokumentation, der er leveret af os i manualen eller emballagen til Tjenesterne, eller på anden måde leveret til dig af os, inklusive men ikke begrænset til instruktioner og indikationer for brug, kontraindikationer, produktadvarsler og sikkerhedserklæringer ("SiBio Product Labeling");

(b) vores privatlivspolitik placeret på vores tjenester ("privatlivspolitikken");

(c) ethvert samtykke eller autorisation, du underskriver i forbindelse med din brug af vores tjenester.

Uden at det berører dine rettigheder i henhold til gældende lovgivning, forbeholder vi os retten til at ændre, erstatte eller tilføje vilkår i denne aftale (herunder, men ikke begrænset til, ændringer, udskiftninger og tilføjelser, der afspejler teknologiske eller funktionelle fremskridt, juridiske og regulatoriske ændringer eller god forretningspraksis). Hvis det er nødvendigt for os at ændre, erstatte eller tilføje vilkår i denne aftale, vil vi underrette dig på enhver rimelig måde, herunder men ikke begrænset til at offentliggøre den nye version af denne aftale med en opdateret ikrafttrædelsesdato på tjenesterne eller vores websteder . Du accepterer at være bundet af den effektive version af denne aftale, herunder alle sådanne ændringer, udskiftninger og tilføjelser, ved at fortsætte med at bruge tjenesterne. I tilfælde af, at de førnævnte ændringer, udskiftninger og tilføjelser af denne aftale består af væsentlig ændring af din lovlige ret og interesse eller af vores forpligtelse vedrørende din brug af tjenesterne, vil vi indhente dit samtykke til denne aftale med rimelige midler.

Hvis du er uenig i sådanne ændringer, udskiftninger eller tilføjelser eller er utilfreds med de opdaterede tjenester, har du ret til at stoppe med at bruge tjenesterne.

2. ANSVARSFRASKRIVELSER

Vi vil tage rimelig omhu for at sikre, at de oplysninger og indhold, der leveres af Tjenesterne, er nøjagtige, fuldstændige, opdaterede, altid tilgængelige og ikke krænker tredjepartsrettigheder. Men undtagen i det omfang det er påkrævet af gældende lovgivning, garanterer vi ikke, at dette altid er tilfældet. Tjenesterne og deres indhold og oplysninger leveres på en "som de er" og "som tilgængelig" uden nogen garanti, udtrykkelig eller underforstået, og du bruger Tjenesterne på egen risiko. I det maksimale omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, fraskriver vi os hermed alle repræsentationer og garantier vedrørende information og indhold på Tjenesterne, hvad enten det er udtrykkeligt eller underforstået, oprettet ved lov, kontrakt eller på anden måde, herunder, uden begrænsning, enhver garanti for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, titel eller ikke-krænkelse af tredjemands rettigheder.

Vores tjenester er ikke professionelle medicinske tjenester, og de oplysninger og indhold, der leveres af vores tjenester, udgør ikke medicinsk rådgivning, og vi verificerer heller ikke nøjagtigheden af ​​dine data. Vores tjenester er ikke erstatninger for korrekt lægebehandling. Du er selv ansvarlig for at få en ordentlig behandling for dine egne forhold. Du bør konsultere dit sundhedspersonale for at få råd, før du træffer nogen beslutninger vedrørende din behandling eller pleje. Du kan give oplysningerne inkluderet i vores tjenester til dine sundhedsudbydere på dit eget ansvar, idet du forstår, at i det maksimale omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, fraskriver vi os hermed ethvert ansvar for ethvert tab eller skade, som en person måtte lide, uanset om det er påført direkte , indirekte, øjeblikkeligt eller som følge heraf, og uanset om det er opstået i kontrakt, tort (herunder uagtsomhed) eller på anden måde, som opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af ​​tjenesterne eller enhver behandlings- eller omsorgsbeslutning, som du træffer, undtagen i tilfælde af død eller personskade som følge af vores uagtsomhed.

Vi garanterer ikke nogen tredjepartsenhed, produkt, software eller data, som du måtte bruge i forbindelse med vores tjenester, uanset om sådanne tredjepartselementer er beskrevet i, tilgængelige eller kan tilsluttes. til gennem alle vores tjenester.

Vi skal udføre grundlæggende garantiforpligtelser i overensstemmelse med love. Vi er dog ikke ansvarlige for misligholdelse af denne aftale i tilfælde af nogen hindring for opfyldelse af aftalen, mangelfuld udførelse, forsinkelse i udførelsen eller ændring i indholdet af præstationen af ​​følgende årsager:

 • Naturkatastrofer, strejker, optøjer, krige, regeringshandlinger, retslige og administrative ordrer eller andre faktorer af force majeure;
 • Public service-faktorer såsom strømforsyningssvigt, kommunikationsnetværksfejl osv.eller faktorer fra tredjeparter; eller
 • I tilfælde af ledelse udført i god tro af os, opstår der regelmæssig eller presserende vedligeholdelse af udstyr og system, udstyr og systemfejl, netværksinformation og datasikkerhed og andre faktorer.

3. DIN KONTO OG DIN BRUG

Du anerkender, at før du starter registreringsproceduren og bruger vores tjenester, skal du have den civile kapacitet til at overholde din adfærd som foreskrevet af lovene i den jurisdiktion, hvor du bor. Hvis du ikke har den førnævnte civile kapacitet til at overholde din adfærd, skal du og din værge bære ansvaret for eventuelle udgifter, der opstår deraf i overensstemmelse med loven.

Du skal også sikre, at du ikke er genstand for handelsrestriktioner, økonomiske sanktioner eller andre love og regler implementeret af noget land, region eller international organisation, og du må heller ikke direkte eller indirekte levere midler, varer eller tjenester til sådan et emne. Ellers skal du ophøre med at bruge vores tjenester. I mellemtiden forstår du, at enhver overtrædelse af de foregående krav kan resultere i manglende evne til at registrere og bruge vores tjenester normalt.

Når du har udfyldt oplysningerne i henhold til instruktionerne på registreringssiden, læst og accepteret denne aftale og gennemført alle registreringsprocedurerne, kan du få en konto på hjemmesiden og blive bruger af vores hjemmeside. Du har tilladelse til at bruge dit telefonnummer eller e-mailadresse (samlet "Brugernavn") og din adgangskode (samlet med brugernavnet, "Konto") for at logge ind.

Så længe du bruger kontoen, accepterer du at give sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger, der kan opnås ved at logge ind på din konto og foretage relevante ændringer direkte.

Ved at bruge tjenesterne accepterer du følgende:

 1. udfyld og vedligehold din brugerkonto nøjagtigt og for at give os de nødvendige oplysninger;
 2. hold din adgangskode sikker og fortrolig;
 3. anskaffe, vedligeholde og betale for al hardware, software, telekommunikation og andre tjenester, der er nødvendige for brugen af ​​vores tjenester;
 4. ikke at bruge Tjenesterne til at skade, true eller chikanere nogen person eller organisation;
 5. ikke at bruge Tjenesterne til kommercielle formål;
 6. ikke at bruge eller forsøge at bruge nogen uautoriserede midler til at ændre, omdirigere eller få adgang til Tjenesterne;
 7. ikke at beskadige, deaktivere, overbelaste eller forringe Tjenesterne;
 8. underrette os om enhver faktisk uautoriseret brug af din konto;
 9. ikke at dele din adgangskode eller på anden måde give en tredjepart tilladelse til at få adgang til eller bruge Tjenesterne på dine vegne, medmindre vi leverer en godkendt mekanisme;
 10. ikke at underlicensere eller overføre nogen af ​​dine rettigheder i henhold til denne aftale;
 11. ikke at ændre, kopiere eller lave afledte værker baseret på Tjenesterne;
 12. ikke at reverse engineering eller udlede kildekoden til Tjenesterne, der ikke leveres til dig i kildekodeform, undtagen i det omfang en sådan begrænsning udtrykkeligt er forbudt i henhold til gældende lov;
 13. ikke at oprette internet-"links" til eller fra Tjenesterne eller "frame" eller "spejle" noget indhold, der udgør en del af Tjenesterne;
 14. ikke at bruge nogen automatiseret proces eller tjeneste (såsom en bot, en edderkop eller periodisk caching af information) til at få adgang til eller bruge tjenesterne eller til at kopiere eller skrabe data fra tjenesterne;
 15. ikke på anden måde at bruge Tjenesterne på nogen måde, der overstiger omfanget af brugen, der er givet til dig i denne aftale eller angivet i nogen SiBio-produktmærkning;
 16. ikke at bruge uautoriseret software eller hardware til at få adgang til tjenesterne eller til at ændre tjenesterne på nogen uautoriseret måde (f.g, gennem uautoriserede reparationer, uautoriserede opgraderinger eller uautoriserede downloads);
 17. ikke at forstyrre, ændre eller opsnappe oplysninger, der er lagt ud på Tjenesterne eller på nogen af ​​vores servere;
 18. ikke at forsøge at omgå nogen sikkerhedsfunktioner i Tjenesterne; og
 19. at overholde alle gældende, nationale og internationale love, regler og forskrifter.

Misbrug af Tjenesterne, uretmæssig adgang til eller overførsel af Tjenesterne eller deres oplysninger eller andre uautoriserede handlinger kan bringe dig eller dine data i fare, forårsage, at Tjenesterne ikke fungerer, eller på anden måde forhindre eller hindre den korrekte og tilsigtede brug af tjenesterne.

4. VORES TJENESTER

Gennemse og abonner på vores produkter: Vores tjenester giver dig mulighed for at oprette en konto for at gennemse og abonnere på vores produkter. Tjenesterne leveres til dig af SiBio i forbindelse med vores tjenesteudbydere, sponsorer eller andre tilknyttede selskaber.

Køb vores produkter: Når du køber produkter på vores hjemmeside, bekræft venligst omhyggeligt navn, pris, mængde, model, specifikation, størrelse på produkter, du har købt, eller tidspunktet, indholdet, restriktive krav og andre vigtige forhold for de produkter, du har købt, og bekræft din kontaktadresse, telefonnummer, modtager, betalingsoplysninger og andre oplysninger på tidspunktet for afgivelse af en ordre. Hvis modtageren, der er angivet af dig, ikke er dig, er du ansvarlig for alle juridiske konsekvenser, der opstår af en sådan modtagers handlinger og hensigtserklæringer.

Kundeservice: Du kan fra tid til anden identificere problemer, søge løsninger på identificerede problemer, give forslag, kommentarer eller anden feedback relateret til vores tjenester. Du anerkender og accepterer, at vi vil bruge dine kontaktoplysninger til at oprette forbindelse til dig, for at hjælpe og servicere dig.

Markedsføringsmeddelelse: Vi vil bruge en tredjepartstjenesteudbyder til at behandle dine data, herunder at sende marketingmeddelelser til din e-mail eller mobil. Vi vil søge din eksplicitte tilmelding, før vi sender dig sådan markedsføringsmeddelelse, og du kan til enhver tid vælge ikke at modtage markedsføringskommunikation fra os ved at klikke på afmeldingslinket i e-mailen eller teksten.

5. TILGÆNGELIGHED

Vi vil gøre en rimelig indsats for at gøre Tjenesterne tilgængelige 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Vi kan dog ikke garantere dette og påtager os intet ansvar for tab eller skader, der opstår på grund af en afbrydelse af adgangen til Tjenesterne. Vi kan afbryde tjenesterne af vedligeholdelsesårsager og vil bestræbe os på at give rimelig varsel om sådanne planlagte begivenheder.

6. SLUTBRUGERLICENS OG INTELLEKTUEL EJENDOM

Vi og de tredjeparter, som vi licenserer visse teknologier fra, ejer alle rettigheder, ejendomsrettigheder og interesser til Tjenesterne; informationen, kunstværket og andet indhold, der er tilgængeligt gennem eller på Tjenesterne; de processer, metoder, dokumenter og andre materialer, vi bruger til at levere tjenesterne, eller som vi leverer til dig i forbindelse med din brug af tjenesterne; og alle patenter, ophavsrettigheder, varemærker, forretningshemmeligheder og andre rettigheder af enhver art, der hidrører fra eller på nogen måde relaterer sig til Tjenesterne (SiBio's Immaterielle ejendom").

Når du accepterer denne aftale, og så længe du overholder vilkårene i denne aftale, giver vi dig den personlige, begrænsede og ikke-eksklusiv ret til at bruge vores tjenester, indtil en af ​​parterne opsiger denne aftale. de er beregnet til at blive brugt og til din personlige ikke-kommercielle brug. Oplysningerne, indholdet og grafikken offentliggjort på Tjenesterne ejes af eller er licenseret til os. Tilladelse til at bruge sådanne oplysninger, indhold og grafik er givet til dig, forudsat at: 

(a) ovenstående copyright-anerkendelse vises på alle kopier;

(b) brug af sådanne oplysninger, indhold og grafik er kun til informationsmæssig, ikke-kommerciel sundhedspleje eller personlig brug;

(c) sådan information, indhold og grafik er ikke ændret på nogen måde; og 

(d) ingen grafik tilgængelig fra Tjenesterne bruges adskilt fra den medfølgende tekst.

For al anden brug af SiBios intellektuelle ejendom kræves SiBios forudgående skriftlige tilladelse.

Vi er ikke ansvarlige for indhold leveret af tredjepartsudbydere, og du er forbudt at distribuere sådant materiale uden tilladelse fra ejeren af ​​ophavsretten dertil.

Med undtagelse af det, der er tilladt ovenfor, gives ingen licens eller rettighed, hverken udtrykkelig eller underforstået, til nogen person under patenter, varemærker eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende SiBio.

7. FORTROLIGHED OG SIKKERHED

Vi er forpligtet til at beskytte dit privatliv, som beskrevet i privatlivspolitikken.

Et kontosystem er blevet implementeret på tjenesterne. Det er dit ansvar at sikre, at du beskytter din adgangskode korrekt.

Det er dit ansvar at sikre, at den enhed, der bruges til at få adgang til Tjenesterne, er tilstrækkeligt sikret og beskyttet mod skadelig software eller adgang fra uautoriserede personer. I det maksimale omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, er SiBio ikke ansvarlig for nogen direkte, indirekte, særlige, tilfældige eller følgeskader (herunder tabt fortjeneste, uanset om den opstår direkte eller indirekte) påført af nogen person som følge af aflytning eller uautoriseret adgang til deres personlige data, selvom SiBio tidligere er blevet informeret om muligheden for sådanne skader.

8. ANSVARSBEGRÆNSNING

Undtagen i tilfælde af død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed, frasiger SiBio, dets leverandører, deres respektive direktører, medarbejdere og agenter (“SiBio-parterne”) sig hermed, i det maksimale omfang tilladt i henhold til gældende lovgivning , ansvar for ethvert tab eller skade, som en person måtte lide, uanset om det er lidt direkte, indirekte, øjeblikkeligt eller følgelig, og hvad enten det er opstået i kontrakt, tort (herunder uagtsomhed) eller på anden måde, som opstår som følge af eller i forbindelse med: (a ) brug af eller manglende evne til at bruge tjenesterne; (b) brug af information eller indhold på Tjenesterne; (c) alle tjenester, der leveres på eller gennem tjenesterne; og (d) aflytning eller uautoriseret adgang til personlige data indsendt til Tjenesterne, herunder, uden begrænsning, følgende kategorier af tab eller skade, uanset om SiBio er blevet informeret om muligheden for et sådant tab eller skade: (a) tab eller ej. korruption af data; (b) tab af fortjeneste; (c) tab af forventede besparelser; (d) tab af forretningsmulighed (e) tab af goodwill; (f) tab af omdømme; og (g) særlig skade.

9. HVORDAN KAN DENNE AFTALE OPSIGES

Denne aftale træder i kraft ved din accept af denne aftale og fortsætter, medmindre den opsiges.

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, kan vi suspendere eller opsige Tjenesterne eller suspendere eller opsige din ret til at bruge Tjenesterne, som det bestemmer af enhver gyldig grund. For eksempel vil denne aftale opsiges øjeblikkeligt og uden yderligere varsel i tilfælde af, at du har, eller hvis vi med rimelighed mener, at du har, misligholder og/eller undlader at overholde, ethvert vilkår eller ånd i denne aftale eller i forbindelse med enhver begivenhed uden for vores kontrol, der hindrer eller forhindrer vores evne til at levere tjenesterne.

Du kan afslutte din brug af Tjenesterne ved at slette den fra vores hjemmeside eller stoppe brugen af ​​relaterede produkter eller enheder.

10. VOLDGIFTSKLAUSUL

Enhver tvist, uenighed, forskel eller krav, der opstår på grund af eller relateret til denne aftale, herunder eksistensen, gyldigheden, fortolkningen, udførelsen, brud eller opsigelsen deraf eller enhver tvist vedrørende ikke-kontraktlige forpligtelser, der opstår som følge af eller relaterer til det skal henvises til og endeligt afgøres ved voldgift administreret af Frankrigs internationale voldgiftscenter (HKIAC) i henhold til HKIAC's administrerede voldgiftsregler, der er gældende, når meddelelsen om voldgift indgives.

11. GÆLDENDE LOV

Aftalens indgåelse, ikrafttræden, fortolkning, revision, supplering, opsigelse, udførelse og tvistbilæggelse af denne aftale er underlagt lovgivningen i Frankrig; hvis der ikke er relevante bestemmelser i loven, skal der henvises til forretningspraksis og/eller industripraksis.

12. KONTAKT OS

Hvis du har spørgsmål om denne aftale, så tøv ikke med at kontakte os.

Send os en e-mail på: support@sibiosensor.com